LÝ DO NÊN CHỌN EITC

EITC giúp có được thu nhập tốt hơn từ việc làm

Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng EITC là cách tốt nhất để chống lại căng thẳng tài chính. Đây là một trong vài chương trình thực sự trả tiền lại cho những người lao động. Người nhận đủ điều kiện có thể sử dụng khoản tiền này theo cách họ thấy phù hợp; dù là để trả tiền thuê hàng tháng, trả tiền mua xe, khám bác sĩ hoặc mua cho con mình đôi giày mà chúng thật sự rất cần.

Mục đích của EITC là tạo ra một tương lai, trong đó mọi người làm việc có thể trang trải cho các nhu cầu cơ bản của họ và sống với sự an toàn tài chính cũng như nhân phẩm đầy đủ.

Hơn một phần ba trẻ em tại California được hưởng lợi từ EITC1

EITC liên bang đưa 7,3 tỷ $ vào các nền kinh tế địa phương tại California2

1,7 triệu gia đình lao động tại California sẽ đủ điều kiện hưởng EITC trong năm sau

EITC giúp giải quyết sự chênh lệnh về tiền lương đối với phụ nữ và người da màu3

Chính sách đem lại thu nhập tốt hơn từ việc làm.

Cơ chế của EITC là đem lại thu nhập tốt hơn từ việc làm. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em trong những gia đình nhận được EITC có thành tích tốt hơn khi đi học, có sức khỏe tốt hơn và khi trưởng thành kiếm được nhiều tiền hơn. EITC khuyến khích mọi người làm việc, giảm sự phụ thuộc vào phúc lợi và đẩy mạnh các khoản tiết kiệm nghỉ hưu An sinh xã hội cho những người cần nhất.

Trong hai năm đầu tiên thực hiện EITC của California, trên 2 tỷ $ các khoản tín thuế tiểu bang và liên bang đã được trả lại cho những người dân California có thu nhập thấp nhất. Nhưng chúng tôi biết California có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những gia đình lao động. Để phản hồi lại các cuộc gọi, tin nhắn và email của chúng tôi, cơ quan lập pháp đã tăng ngưỡng đủ điều kiện thu nhập, điều này có nghĩa là hiện nay sẽ có nhiều gia đình đủ điều kiện hưởng EITC hơn. Lần đầu tiên, EITC California cũng sẽ bao gồm thu nhập tự do tự kê khai – từ những công việc như quản gia, làm vườn hoặc lái xe cho công ty chia sẻ chuyến đi. Công việc chủ yếu do phụ nữ và người da màu thực hiện này giờ sẽ được EITC California vinh danh.

Hãy tham gia phong trào để đảm bảo an toàn tài chính cho MỌI NGƯỜI.

Contact Us

Want to get in touch with the Working Hero team? Shoot us a message and we'll get back to you, asap!

Not readable? Change text. captcha txt