ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG

EITC dành cho người lao động có thu nhập thấp và gia đình của họ. Người lao động có thu nhập thấp không có con cũng có thể được hưởng, phụ thuộc vào số tiền kiếm được trong năm tính thuế đó. Số tiền EITC nhận được phụ thuộc vào một vài yếu tố như thu nhập, số con trong gia đình và tình trạng hôn nhân.1

Hãy nghĩ đến những người trong cuộc đời của bạn sẽ hưởng lợi từ EITC:

Người lao động có tiền công tối thiểu, phải vất vả xoay sở kể cả khi làm việc toàn thời gian.

Bà mẹ đơn thân làm nhiều công việc để nuôi con.

Người bạn đã bất ngờ thất nghiệp và làm việc cho công ty chia sẻ chuyến đi để xoay sở.

Người già không thể trang trải nếu hoàn toàn nghỉ hưu và phải làm việc để đủ tiền chi tiêu.

Những người được nhận EITC làm việc chăm chỉ nhưng không kiếm đủ tiền để trang trải cho những nhu cầu cơ bản nhất của họ.

Những người được nhận EITC là những người dân California, làm việc trong những lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dịch vụ thực phẩm, nông nghiệp và làm vườn. Họ là những người hàng xóm đưa chúng ta về nhà an toàn khi chúng ta gọi cho công ty chia sẻ chuyến đi, họ cũng giúp đỡ chăm sóc người già trong gia đình. Họ là những người dân California thường làm việc chăm chỉ nhất nhưng vẫn phải vất vả xoay sở để chi trả cho các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.

California vừa mở rộng EITC của tiểu bang, điều này sẽ đem lại lợi ích cho các gia đình lao động theo hai cách chính:

  1. California nâng mức thu nhập cần thiết để đủ điều kiện được hỗ trợ EITC. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều gia đình lao động hơn nữa nhận được khoản tín thuế quan trọng này.
  2. Thu nhập tự kê khai và làm việc tự do hiện nay được đưa vào để tính EITC, điều này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả những người làm việc trong nền kinh tế tự do.

Gần hai triệu gia đình lao động tại California giờ sẽ đủ điều kiện nhận EITC. Đây là sự mở rộng lên quy mô lớn hơn nhiều so với con số 600.000 đủ điều kiện trước đây.

Hãy tham gia phong trào để đảm bảo an toàn tài chính cho MỌI NGƯỜI.

Contact Us

Want to get in touch with the Working Hero team? Shoot us a message and we'll get back to you, asap!

Not readable? Change text. captcha txt