Những anh hùng lao động.
Hãy tham gia đấu tranh để được an toàn về tài chính. Không nhất thiết phải có áo choàng.
Những anh hùng lao động.
Hãy tham gia đấu tranh để được an toàn về tài chính. Không nhất thiết phải có áo choàng.
Những anh hùng lao động.
Hãy tham gia đấu tranh để được an toàn về tài chính. Không nhất thiết phải có áo choàng.

An toàn tài chính cho MỌI NGƯỜI.

Mọi người làm việc phải có khả năng trang trải cho các nhu cầu cơ bản của họ như nhà ở, chăm sóc sức khỏe, thức ăn, giáo dục và đi lại. Mục đích của Tín thuế lợi tức do lao động (Earned Income Tax Credit, EITC) là để đảm bảo bạn sẽ được trả nhiều tiền hơn để có thể trang trải phí sinh hoạt.

Cơ chế hoạt động của EITC như sau: nếu bạn làm việc chăm chỉ nhưng lương thấp, bạn sẽ nhận lại tiền từ chính phủ, căn cứ chính xác vào thu nhập và số con của bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi.

EITC giúp đỡ mọi người. Khi bạn có tiền để chi cho những thứ và dịch vụ cần thiết thì các doanh nghiệp địa phương sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn và tạo ra nhiều việc làm hơn trong cộng đồng địa phương.

Năm ngoái, chúng ta đã giành thắng lợi lớn tại California để đưa EITC đến với nhiều người dân lao động chăm chỉ hơn: trong mùa thuế 2017, 1,7 triệu gia đình ở California sẽ được nhận EITC, gần gấp ba con số được nhận năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi lớn là vì chúng tôi đã trao quyền cho hàng chục nghìn người dân California để họ liên hệ với đại diện của mình nhằm ủng hộ việc mở rộng EITC. Thu nhập đủ điều kiện hưởng EITC của California sẽ tăng từ 14.600$ lên 22.300$ trở lên. Bên cạnh đó, EITC của California giờ sẽ dành cho thu nhập tự kê khai và thu nhập làm việc tự do, là những loại thu nhập chủ yếu dành cho phụ nữ và người da màu.

Tầm nhìn của chúng tôi là mỗi người lao động của California sẽ sống trong sự an toàn tài chính và có khả năng trang trải cho những nhu cầu cơ bản của họ. Chúng ta có thể tạo ra tương lai này nếu chọn đúng chính sách. Chúng ta chính là những người phải thúc đẩy những nhà lãnh đạo của mình hướng đến những chính sách đó. Vì vậy, hãy tham gia phong trào của chúng tôi ngay hôm nay và cùng nhau nỗ lực!

Joe Sanberg

-Joe Sanberg

Đấu tranh vì những anh hùng lao động của California.

Những người được nhận EITC là những người dân California, làm việc trong những lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dịch vụ thực phẩm, nông nghiệp, quản gia và làm vườn. Họ là những người hàng xóm đưa chúng ta về nhà an toàn khi chúng ta gọi cho công ty chia sẻ chuyến đi, họ cũng giúp đỡ chăm sóc người già trong gia đình. Họ là những người dân California thường làm việc chăm chỉ nhất nhưng vẫn phải vất vả xoay sở để chi trả cho các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.

Hãy tham gia phong trào để đảm bảo an toàn tài chính cho MỌI NGƯỜI.

Contact Us

Want to get in touch with the Working Hero team? Shoot us a message and we'll get back to you, asap!

Not readable? Change text. captcha txt